Zaznacz stronę

Choć dla niektórych zielona szkoła stanowi relikt przeszłości, to w ostatnich latach wraca do łask. Zielona szkoła dla dzieci to bowiem idealny sposób na połączenie nauki ze zdrową rozrywką na świeżym powietrzu. Tym bardziej, że dobrze zorganizowana zielona z animatorami to fantastyczna przygoda dla ucznia. Oto 10 zalet zielonej szkoły, które przekonają Cię, że warto wybrać ten rodzaj obozu dla dzieci.

[toc]

Co to jest zielona szkoła?

Zanim przejdziemy jednak do zalet zielonej szkoły, przypomnijmy szybko na czym dokładnie polega ten typ wyjazdu. Warto pamiętać, że nie jest to zwyczajna wycieczka, ale też nie obóz przetrwania dla dzieci. To forma zajęć pozalekcyjnych, które pozwalają przenieść teoretyczną wiedzę zdobywaną przez dzieci i młodzież w szkolnych ławach, na praktyczny grunt. Przyroda jest głównym tematem zielonej szkoły. Co to znaczy? Dzieci nie tylko spędzają czas na świeżym powietrzu, ale także poznają fascynujący świat natury i uczą się o jego wartości. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym wpisie Co to jest zielona szkoła. Jeśli natomiast jesteś ciekawy, jak dokładnie może wyglądać taki wyjazd, koniecznie sprawdź artykuł Zielona szkoła – jak wygląda.

Zielona szkoła – czy warto?

O tym, że na zieloną szkołę warto wysłać swoje dziecko, powinny przekonać nas już same cele wyjazdu. Skupiają się one przede wszystkim na edukacji z zakresu funkcjonowania i ochrony przyrody. W czasach, gdy coraz więcej mówi się o proekologicznych postawach i potrzebie zmian w sposobie traktowania zasobów naturalnych, przekazywanie tego typu wiedzy od jak najmłodszych lat wydaje się być niezbędne. Tym bardziej, jeśli dokonuje się to w praktyczny, zrozumiały i atrakcyjny sposób. Ale wyjazd tego typu to znacznie więcej, a zalety zielonej szkoły znacznie wykraczają poza te już wspomniane. Wymieńmy więc te, naszym zdaniem, najważniejsze.

 1. Zielona szkoła łączy zabawę z nauką

Cel zielonej szkoły to uczyć, ale osiągnąć go można nie tylko poprzez mozolną lekturę czy zapamiętywanie nazwisk, dat i definicji. Zielona szkoła pozwala na zupełnie odmienne podejście do przekazywania wiedzy, które pozwala na zbudzenie pragnienia wiedzy u tych dzieci, które do tej pory zdawały się nią być zainteresowane. Poznawanie nazw roślin i zwierząt, a także zależności, jakie między nimi zachodzą w trakcie obserwacji lasu, łąk czy jezior z pewnością okaże się dla większości znacznie bardziej interesujące, a przez to łatwiej zapamiętywalne. 

 2. Zielona szkoła pozwala na naukę praktycznych umiejętności

  Teoria nie zdaje się na wiele, jeśli nie potrafimy zastosować jej w praktyce. Dlatego dzieci i młodzież w trakcie zielonej szkoły postawione zostaną przed wieloma zadaniami i wyzwaniami, które wymagać będą aktywności i logicznego myślenia. 

  3. Zielona szkoła pozwala odkryć fascynujący świat natury

  Głównym tematem zielonych szkół jest oczywiście przyroda. Z jednej strony prowadzący zajęcia mają za zadanie przekazać uczniom istotne na jej temat informacje. Z drugiej strony powinny służyć one do rozwinięcia u dzieci i młodzieży emocjonalnej więzi z naturą, dzięki której możliwe będzie kształtowanie u nich postaw proekologicznych. 

   4. Zielona szkoła uwrażliwia dzieci na temat ekologii i ochrony środowiska

  Ten punkt w naturalny sposób łączy się z poprzednim. Bez istotnych informacji na temat funkcjonowania natury, zrozumienia jej mechanizmów i wpływów, jakie ma na nią człowiek, niemożliwym jest aktywne działanie na rzecz przyrody. Kwestia ochrony środowiska jeszcze nigdy nie była tak ważna. Zielona szkoła pozwala zrozumieć to w przystępny i przekonujący sposób, dzięki czemu dzieci mogą stosować się do nowo nabytych zasad także po zakończeniu wyjazdu

  5. Zielona szkoła uczy dzieci na nowo czerpać radość z aktywnego spędzania czasu wolnego

  Raport Connected Kids, który został przygotowany przez badaczy z firmy Childwise, jest druzgocący. Opublikowany w 2015 roku dokument potwierdził niepokojące tendencje wśród dzieci i młodzieży do spędzania coraz większej liczby godzin przed ekranami – średnio 6,5 godzin na dobę. Zielona szkoła to idealny sposób na oderwanie ich od komputerów, telewizorów, telefonów i tabletów. Wśród celów zielonej szkoły znajduje się m.in. nauka efektywnego wykorzystywania czasu wolnego, który zamiast na internet i programy telewizyjne można spożytkować na rozwijanie pasji.

  6. Zielona szkoła uczy samodzielności

  Daleko od domu, wśród rówieśników i w nowym otoczeniu, dziecko będzie miało możliwość nauczenia się samodzielności. Oczywiście program i warunki każdej zielonej szkoły dostosowane są do wieku uczestników. Dodatkowo, zielona szkoła z profesjonalnymi opiekunami i animatorami to gwarancja bezpieczeństwa. Niemniej, rzeczywistość zielonej szkoły wymaga od dziecka większej samodzielności, od podejmowania decyzji we własnym zakresie i ponoszenia ich konsekwencji, po wykonywanie codziennych czynności.

  7. Zielona szkoła pozwala dzieciom rozwijać pasje i pobudza kreatywność

  Podczas pobytu na zielonej szkole, dziecko weźmie udział w wielu zadaniach i aktywnościach, które zapewne do tej pory były w jego życiu nieobecne. Dzięki temu rozbudzić może w sobie nowe zainteresowania. Wychowawcy i animatorzy zielonych szkół powinni być wyczuleni na wyłapywanie indywidualnych predyspozycji ucznia i umiejętne ukierunkowanie go na projekty, lektury czy tematy, które pozwolą dalej je rozwijać. 

  8. Zielona szkoła pozwala dzieciom na nabycie i rozwój wielu pożądanych cech

  Zielona szkoła to nie tylko nauka samodzielności, ale także wielu innych przydatnych w życiu cech. Jedną z nich z pewnością jest umiejętność pracy w grupie, którą dziecko nabędzie podczas wykonywania licznych zadań i projektów, ale także w czasie spędzania z innymi uczestnikami wyjazdu czasu wolnego. Zaradność, koleżeńskość czy wytrwałość to tylko niektóre z licznych cech charakteru, które pomaga rozwijać zielona szkoła.

  9. Zielona szkoła pozwala na nawiązywanie nowych przyjaźni

  Podczas wyjazdu nasze dziecko nie tylko lepiej pozna swoich szkolnych kolegów i szkolne koleżanki. To także liczne nowe twarze i możliwość nawiązania przyjaźni. Dzięki temu dziecko uczy się jak być otwarte i serdeczne, a także ćwiczy swoje umiejętności socjalizacyjne. 

  10. Zielona szkoła to wyjazd dla dzieci w atrakcyjnej cenie

  W założeniu zielona szkoła ma być dla każdego. Jej głównymi organizatorami nadal są szkoły, które kierują się zasadą inkluzywności. Aby umożliwić wyjazd każdemu uczniowi, koszt zielonej szkoły nie może być zbyt wysoki. Nie znaczy to jednak, że niska cena oznacza niezbyt wysoki poziom. Pamiętajmy, że zielone szkoły organizują doświadczeni dydaktycy.

  10 powodów, które przekonają Cię, że warto wysłać dziecko na zieloną szkołę