Zaznacz stronę

Będąc nauczycielem, prędzej czy później spotkasz się z zadaniem zorganizowania lub współorganizowania wyjazdu dla uczniów, jak chociażby zielona szkoła. Aby ułatwić Ci pracę, stworzyliśmy ten poradnik, który krok po kroku wyjaśni, jak zorganizować zieloną szkołę. Znajdziesz tu informacje o harmonogramie prac  czy obowiązujących Cię przepisach. 

[toc]

Szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących zielonej szkoły zawarliśmy we wpisie Zielona szkoła – przepisy prawne i regulacje, które warto znać.

Jak rozpocząć planowanie zielonej szkoły? Krok pierwszy –  lista zadań

 

Aby rozpocząć pracę nad planowaniem zielonej szkoły, musisz najpierw wiedzieć, jakie zadania na Ciebie czekają. Oto lista rzeczy, o które należy zadbać na samym początku.

 1. Gdzie, kiedy i za ile? Zanim zaczniesz szukać miejsca na zorganizowanie zielonej szkoły, zorientuj się, jakim budżetem dysponują rodzice. Przedstaw pomysł zorganizowania zielonej szkoły na zebraniu i przegłosuj maksymalną stawkę oraz najlepszy termin. Z takimi informacjami możesz rozpocząć poszukiwania miejsca na zieloną szkołę. 

Protip: Jeśli szkoła organizowała już wcześniej zieloną szkołę, skontaktuj się z nauczycielem, który był kierownikiem wyjazdu i zapytaj o miejsce, które wybrali. Jeśli spełniało wszelkie wymagania, możesz wykorzystać je ponownie.

 1. Kolejne elementy wyjazdu na zieloną szkołę, które musisz zatwierdzić, to m.in. zgłoszenie i zaakceptowanie przez rodziców warunków żywieniowych, środka transportu czy warunków noclegowych (np. czy rodzice zgadzają się na osobne domki, czy pokoje w pensjonatach?, jaka może być maksymalna liczba dzieci w pokoju?).
 2. Finanse – musisz sporządzić kosztorys wyjazdu. Jeśli Twój budżet jest mniejszy niż zakładałeś/łaś, możesz spróbować pozyskać wsparcie zewnętrznych sponsorów. Być może będzie to majętny rodzic, być może lokalna firma, być może fundacja wspierająca rozwój dzieci.
 3. Czas na uczestników wyjazdu, czyli uczniów oraz opiekunów. Sporządź listę dzieci biorących udział w zielonej szkole. Pamiętaj, że choć nie ma rozporządzenia regulującego maksymalną liczbę dzieci przypadającą na jednego opiekuna, to warto kierować się zdrowym rozsądkiem i nie przekraczać proporcji 20:1. Na opiekunów wycieczki wybierz osoby odpowiedzialne i najlepiej z doświadczeniem w tego typu wyjazdach. Pamiętaj, że opiekunami mogą być nie tylko nauczyciele, ale także inne osoby z odpowiednimi uprawnieniami!
 4. Kolejny etap planowania to sporządzenie listy celów i zakładanych efektów zielonej szkoły. Te informacje przydadzą Ci się później podczas wypełniania oficjalnych dokumentów. Aby zgłosić zieloną szkołę, przygotuj szczegółowy harmonogram wyjazdu (z rozpiską godzinową) oraz wypełnij kartę wycieczki. Jest to załącznik dodany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055).
 5. Musisz także pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, bez której organizacja i przebieg zielonej szkoły będzie niemożliwy. Szczegółową listę prezentujemy poniżej.

Zielona szkoła i przepisy – krok drugi, czyli lista wymaganych dokumentów

Jakie dokumenty są Ci potrzebne do prawidłowej organizacji zielonej szkoły? Wymieńmy wszystkie raz jeszcze.

 1. Karta wycieczki (link do niej znajdziesz akapit wyżej).
 2. Lista uczestników (uczniów) wycieczki z nazwiskami, informacją o klasie, adresie zamieszkania, dacie i miejscu urodzenia, telefonie (najlepiej do ucznia i rodzica/opiekuna).
 3. Szczegółowy harmonogram wyjazdu.
 4. Deklaracja opiekunów wraz z ich listą i podpisami.
 5. Regulamin uczestnika wyjazdu.
 6. Lista zadań opiekuna wyjazdu.
 7. Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zielonej szkole.
 8. Informacja dla rodziców – powinna zawierać podstawowe informacje o wyjeździe (kiedy i skąd jest wyjazd, kiedy i gdzie jest powrót, gdzie odbywa się zielona szkoła z numerami kontaktowymi do kierownika oraz ośrodka), ale także listę rzeczy niezbędnych (dokumenty, leki w razie konieczności) i listę tego, co powinno znaleźć się w bagażu dziecka. Sprawdź nasz tekst na temat tego, co zabrać na zieloną szkołę
 9. Pismo do kuratorium z informacjami o wyjeździe.
 10. Wyciąg aktualnych przepisów dotyczących wycieczek szkolnych i wyjazdów oraz wyciąg z innych, obowiązujących przepisów.

Jeszcze przed wyjazdem – krok trzeci, czyli informowanie i rozporządzanie zadaniami

Po przygotowaniu wszystkim dokumentów, należy zapoznać z ich treścią strony zainteresowane. Przekaż informacje o obowiązkach opiekunom zielonej szkoły, przedstaw im regulamin i podstawowe zasady bezpieczeństwa. Spotkaj się z rodzicami dzieci i zapoznaj ich z warunkami wyjazdu. Uzyskaj od nich zgody na wyjazd dzieci. Porusz także następujące kwestie: ubezpieczenia, kontaktu w trakcie trwania wycieczki, ewentualnych leków, które być może któryś uczniowie muszą zażywać (pamiętaj, że nie możesz podać leku dziecku bez pisemnej zgody rodzica!). Jeśli na zieloną szkołę jedziecie autokarem/autobusem, sprawdź informację o jego stanie technicznym. Pamiętaj także, że jeśli coś wzbudza Twoje podejrzenia, możesz poprosić policję np. o sprawdzenie trzeźwości kierowcy.

W trakcie zielonej szkoły – krok czwarty, czyli o czym pamiętać na miejscu

Najważniejsze to dopilnowanie, aby każdy wykonywał wcześniej przypisane mu zadania. Kontroluj pracę opiekunów oraz sytuację w miejscu noclegu. Pamiętaj o pełnej realizacji programu wyjazdu. Uwaga, jeśli Twój plan zakładał korzystne warunki pogodowe, przed wyjazdem sporządź drugi, alternatywny plan zielonej szkoły. Sprawdź nasze sposoby na niepogodę.

Po powrocie – krok piąty, czyli ewaluacja zielonej szkoły

Jest to etap niestety przez wiele osób traktowany bez należytej uwagi. Pamiętaj, że ewaluacja to nie tylko domknięcie zielonej szkoły, to także potwierdzenie, że wszystkie zadania zostały wykonane prawidłowo, a Ty odpowiednio przygotowałeś/łaś zieloną szkołę. Jest to więc potwierdzenie Twoich umiejętności organizacyjnych i dydaktycznych. 

Mamy nadzieję, że ten poradnik choć w części ułatwi Ci organizację zielonej szkoły lub innego wyjazdu z uczniami. Sprawdź także inne nasze wpisy, z których dowiesz się m.in jak powinna wyglądać zielona szkoła czy na co zwrócić uwagę wybierając ofertę zielonej szkoły.